Cloud Server là một hệ thống cho phép bạn tùy chỉnh cấu hình, toàn quyền quản trị hệ thống với mức chi phí tối ưu nhất. Bạn có thể linh hoạt lựa chọn giữa hai cơ chế tính theo giờ hoặc chu kỳ theo tháng sao cho phù hợp với từng dự án, kế hoạch của doanh nghiệp. Và để sử dụng Cloud Server của KDATA, trước tiên bạn cần nạp tiền vào tài khoản đã khởi tạo, sau đó mới bắt đầu chọn khởi tạo máy chủ ảo.