Băng thông hay Bandwidth là thuật ngữ dùng để chỉ lượng dữ liệu được truyền trong một giây.Khái niệm này cũng đại diện cho tốc độ truyền dữ liệu của một đường truyền. Theo đó, Bandwidth càng lớn thì tốc độ truyền dữ liệu càng nhanh.
KDATA hỗ trợ khách hàng chức năng tạo VM theo chu kỳ dài hạn từ 1 tháng, 6 tháng, 2 năm...