Hướng dẫn cấu hình tài khoản KDATA Cloud

Guide      183      Admin

Sau khi tạo một tài khoản thành công trên kdata cloud, nhưng nhiều khi bạn cần thay đổi thông tin của tài khoản đó như tên hiển thị, mật khẩu, và giới hạn số tiền còn lại để thông báo. Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cách thay đổi thông tin của một tài khoản nhé.
 
CẤU HÌNH TÀI KHOẢN KDATA CLOUD
1. Truy cập vào Dashboard
2. Trên thanh sidebar mở tab Profile
THAY ĐỔI TÊN NGƯỜI DÙNG
1. Mở tab User info chọn Edit
2. Chỉnh sửa username.Save
THAY ĐỔI PASSWORD
1. Mở tab Account of user.
2. Nhập password mới (2 lần).
3. Đánh dấu xác thực I'm not robot.
4. Save.
THIẾT LẬP CẢNH BÁO SỐ DƯ TRONG TÀI KHOẢN
1. Mở tab Other config.
2. Nhập số tiền thấp nhất mà bạn muốn hệ thống gửi cảnh báo.
3. Save.