Hướng dẫn cấu hình tài khoản KDATA Cloud

Guide      6,256      Admin

Sau khi tạo một tài khoản thành công trên kdata cloud, nhưng nhiều khi bạn cần thay đổi thông tin của tài khoản đó như tên hiển thị, mật khẩu, và giới hạn số tiền còn lại để thông báo. Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cách thay đổi thông tin của một tài khoản nhé.
 
CẤU HÌNH TÀI KHOẢN KDATA CLOUD
Bước 1: Truy cập vào Dashboard, trên thanh sidebar mở tab Profile
THAY ĐỔI TÊN NGƯỜI DÙNG
Bước 1: Mở tab User info chọn Edit
Bước 2: Chỉnh sửa username.Save
THAY ĐỔI PASSWORD
Bước 1: Mở tab Account of user.
Bước 2: Nhập password mới (2 lần).
Bước 3: Đánh dấu xác thực I'm not robot.
Bước 4: Save.
THIẾT LẬP CẢNH BÁO SỐ DƯ TRONG TÀI KHOẢN
Bước 1: Mở tab Other config.
Bước 2: Nhập số tiền thấp nhất mà bạn muốn hệ thống gửi cảnh báo.
Bước 3: Save.