Hướng dẫn cấu hình Firewall trên KDATA Cloud

Guide      163      Admin

KDATA sử dụng Cloud Firewall để quản lý tập trung các luồng traffic đến VM.Các quy tắc được thiết lập trực tiếp trên dashboard được áp dụng chung cho tất cả các VM giúp người dùng có thể dễ dàng quản lí thay vì phải cấu hình cho từng VM. Default là cấu hình firewall mặc định của hệ thống được áp dụng khi lần đầu người dùng khởi tạo VM.Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng firewall mặc định bạn có thể khởi tạo custom firewall
 
TẠO FIREWALL
1. Truy cập vào Dashboard
2. Trên thanh sidebar mở tab Network chọn Firewall
3. Click Create
4. Xuất hiện hộp thoại CREATE FIREWALL
  • Name: chỉ định tên cho firewall
  • Description: mô tả
  • Click Create
XOÁ FIREWALL
1. Trên danh sách firewall,chọn firewall muốn xoá nhấn nút Action
2. Chọn Delete
THÊM RULE CHO FIREWALL
1. Trên danh sách Firewall chọn firewall cần thêm rule click Action,chọn Manager rules
2. Trên trang chi tiết Firewall click chọn Add rule
3. Xuất hiện hộp thoại ADD RULE FOR FIREWALL
4. Một số Rule phổ biến
  • Mở port SSH 22
  • Mở port FTP
6. Danh sách hiển thị các Rule đã tạo
XOÁ RULE TRÊN FIREWALL
1. Trên danh sách firewall,chọn firewall muốn xoá nhấn nút Action,chọn Manage rules
2. Chọn rule cần xoá,chọn Delete
Chúc các bạn thành công.