Hướng dẫn cấu hình Firewall trên KDATA Cloud

Guide      5,487      Admin

KDATA sử dụng Cloud Firewall để quản lý tập trung các luồng traffic đến VM.Các quy tắc được thiết lập trực tiếp trên dashboard được áp dụng chung cho tất cả các VM giúp người dùng có thể dễ dàng quản lí thay vì phải cấu hình cho từng VM. Default là cấu hình firewall mặc định của hệ thống được áp dụng khi lần đầu người dùng khởi tạo VM.Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng firewall mặc định bạn có thể khởi tạo custom firewall
 
TẠO FIREWALL
Bước 1: Trên thanh sidebar mở tab Network chọn Firewall
Bước 2: Click Create
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại CREATE FIREWALL
  • Name: chỉ định tên cho firewall
  • Description: mô tả
  • Click Create
XOÁ FIREWALL
Trên danh sách firewall,chọn firewall muốn xoá nhấn nút Action, Chọn Delete.

THÊM RULE CHO FIREWALL
Bước 1: Trên danh sách Firewall chọn firewall cần thêm rule click Action,chọn Manager rules
Bước 2: Trên trang chi tiết Firewall click chọn Add rule
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại ADD RULE FOR FIREWALL, điền thông tin port cần mở và chọn Add.
  • Mở 1 port đơn duy nhất thì giá trị ở Port Range phải giống nhau.
  • Mở một dãy port thì giá trị ở ô đầu tiên nhập vị trí bắt đầu của port range và ô kế tiếp điền vị trí kế thúc.
Bước 4: Danh sách hiển thị các Rule đã tạo
XOÁ RULE TRÊN FIREWALL
Bước 1: Trên danh sách firewall,chọn firewall muốn xoá nhấn nút Action,chọn Manage rules
Bước 2: Chọn rule cần xoá,chọn Delete
Chúc các bạn thành công.